ACTIVITAT 2 M20 MARCA 05 Planificació MARCA

M20 Marca 05 Planificació

Anteriorment, a la primera activitat, ens vam ocupar cadascú d’una tasca diferent segons els rols que ens vam assignar. Gràcies a una bona organització, les diferents parts de l’activitat van ser entregades a temps i correctament. Però, ens vam oblidar de repartir-nos la tasca de crear les entrades de WordPress, i de corregir les possibles faltes ortogràfiques. Així doncs, aquesta feina …

Continue Reading