ACTIVITAT 3 M20 MARCA 08 Planificació MARCA

M20 Marca 08 Planificació

En la darrere activitat, vam aconseguir solucionar els problemes que vàrem tenir al principi en l’organització a l’hora de repartir les tasques. Aconseguint així que tots els membres del grup treballéssim amb el mateix pes de feina. En els comentaris dels professors i dels companys, van coincidir bastant en el fet que en l’entrada de la planificació faltava l’explicació de com ens havíem …

Continue Reading