ACTIVITAT 2 M20 PACK 05 Planificació PACK

M20 Pack 05 Planificació

Per aquesta activitat vam millorar la planificació presentada en anteriorment. En el Flux s’han millorat la nomenclatura, alguns aspectes tècnics, i s’ha replantejat més acadèmicament, del Gantt l’hem actualitzat amb les dades d’aquesta activitat. A nivell de distribució de la feina ha sigut la següent: Mario: Planifació i ArtiosCad Adrià: ArtiosCad Irene: Planificació i redacció …

Continue Reading