ACTIVITAT 2 VIDEO

M20 Vídeo 06 Guió + Storyboard

La idea del video es mostrar la má robòtica per mitjà de la marca, el pack, les instruccions i l’slogan. Primerament veurem una animació de la marca, on les parts que formen la marca estaran desmuntades i s’aniran muntant fins formar la marca, després mostrarem el pack, començarem amb diferents plans del vestit i continuarem …

Continue Reading