ACTIVITAT 2 INSTRUCCIONS

M20 Instruccions 06 Prototips

Com ja sabem que les instruccions s’utilitzen per a tot, anem a aclarir, primerament, què és una instrucció:

Una instrucció és un conjunt de regles o advertències per algun fi, sigui bo o dolent; és a dir, un lineamiento per a realitzar alguna activitat.

La instrucció també pot ser una forma d’ensenyament, que consisteix en la impartició de coneixements o dades a una entitat donada, ja sigui una persona, un animal o un dispositiu tecnològic. La instrucció pot brindar-se en un marc d’aprenentatge i d’educació, o bé, amb un propòsit funcional.

Es coneix per «instrucció escrita» a un instructiu o procediment que ens diu pas a pas la forma en què has de fer o elaborar allò per al qual vas ser designado.A la instrucció escrita també la podem definir com l’ordre a seguir per mitjà d’escrits sistemàtics, tenint seqüència, o com una descripció detallada a través de l’escriptura per a la realització de certes activitats.

Després de realitzar els esbossos pertintents, hem arribat a la següent conclusió:

Format: 

El format escollit ha sigut determinat per el tipus d’encuadernació que es realitzarà.

La mesura de la fitxa  és 140 x 238 mm, tindrà un fendit en la part esquerra que facilitarà el seu ús mentre estigui encuadernat. Estarà encuadernat pel costat esquerra per mitjà d’un cordò elàstic que mantindrà unides les fitxes amb la carpeta.

Marges: 

Els marges s’han proposat pensant en el format i la finalitat dintre de la carpeta on van encuadernades.
Els marges superior, inferior i dret mesuren 14 mm i el marge esquerre mesura 28 mm, deixem aquest espai perquè en aquest costat anirà encuadernat mitjançant un cordó elàstic i també hi anirà un fendit, que facilitará el poder passar pàgines i també aquest sistema d’encuadernació farà més útil extreure la fitxa amb la part a muntar.

S’ha realitzat el métode de Paul Renner per obtenir el marges.

Retícula:

La retícula del la nostra fitxa d’instruccions está dividida en 5 parts, a les dos primeres hi aniran la figura de la peça a muntar i el llistat de peces necessàries per la realització d’aquesta. Les altres tres divisions són per el muntatge secuencial de la peça.

No tenim retícula per la caixa de text ja qué el nostre manual està basat en les imatges i l’ús mínim de text, i aquest al ser puntual no necessita retícula ni test de llegibilitat.

Aquí us mostrem una premaqueta de les instruccions:

I a continuació us deixem la imposició (Impressos Simples) i el càlcul de material per a la producció:

Elecció de Material:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *