ACTIVITAT 6 M20 PACK 11 Presentació

M20 Pack11 Presentació

A continuació podreu veure la presentació que s’ha realitzat per al client. Volem que sigui la més senzilla possible, basant-nos en el conceptes que hem volgut transmetre com a marca i que hem plasmat al pack i les intruccions. Tot aixó donant a l’usuari una experiencia intuitiva i pràctica. HIBOT_PRESENTACION_FINAL

Continue Reading