ACTIVITAT 2 M20 PACK 07 Avaluació PACK

M20 Pack 07 Avaluació

Durant aquesta etapa creativa, ens hem adonat dels conflictes i inconvenients que poden aparèixer durant un procés creatiu. Quan pensàvem que tot anava fil per randa, ens van introduir dins del kit un «avantbraç» que sobrepassava les dimensions que teníem en compte a l’hora de la creació del pack principal, que vam extreure a partir de la proposta de …

Continue Reading
ACTIVITAT 2 M20 PACK 05 Planificació PACK

M20 Pack 05 Planificació

Per aquesta activitat vam millorar la planificació presentada en anteriorment. En el Flux s’han millorat la nomenclatura, alguns aspectes tècnics, i s’ha replantejat més acadèmicament, del Gantt l’hem actualitzat amb les dades d’aquesta activitat. A nivell de distribució de la feina ha sigut la següent: Mario: Planifació i ArtiosCad Adrià: ArtiosCad Irene: Planificació i redacció …

Continue Reading