ACTIVITAT 1 M20 Marca 01 Planificació MARCA

M20 Marca 01 Planificació

Per començar, cadascú de nosaltres va emprendre els seus rols corresponents, ja assignats anteriorment. D’aquesta forma cadascú de nosaltres es va ocupar d’una tasca diferent, per tal de mantenir una organització i bona planificació. La Irene es va ocupar de la investigació per a crear el contrabriefing amb l’ajuda de la Samar, entre elles dues es van encarregar de buscar la suficient informació per poder completar el briefing.

Referent a la documentació i l’organització dels documents trobats, tant la Irene com la Samar van anar combinant-se les feines, igual que amb la redacció dels textos. La maquetació i edició del vídeo dels camins creatius va ser feina de la Samar. I a la part de planificació se’n va ocupar en Mario, fent el diagrama de flux, i l’Adrià encarregant-se del diagrama de Gantt.

Tots els documents i informació trobada la compartim en una carpeta conjunta, entre els quatre, a la plataforma Drive de Google, per tal que tots els integrants del grup puguin aportar alguna cosa.

El flux plantejat està enfocat cap a la producció però també ens hem ajudat de les diferents fases que hem anat fent a classe, per al Gantt ens hem guiat pel Calendar que compartim i també pel temps que pensem que ens pot prendre cada fase.

Fluxograma

GANTT

En la part de la distribució de rols vam utilitzar els resultats en els testos de Belbin com a guia per intentar distribuir-nos els rols i les tasques del projecte d’una manera més assertiva. Per exemple, l’Adrià té rols relacionats amb el bon ambient de l’equip, la Samar té rols dedicats a la revisió ortogràfica i qualitat de les fases i organització diària, en Mario té rols relacionats amb la coordinació de fases i control perquè els objectius i els conceptes de l’equip sempre estiguin presents, i per acabar la Irene, al ser la líder del grup, serà la persona que s’encarregui de gestionar el procés de les fases, l’organització del projecte i la distribució de la feina.

 

1 thought on “M20 Marca 01 Planificació”

  1. Molt ben resolt el contingut d’aquesta entrada. Per pròximes revisions caldria insistir més en l’estratègia de planificació i valorar mètodes i temps dedicats.
    Heu d’atendre a les observacions fetes sobre els documents entregats.
    Seguiu en aquesta línia de treball.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *