ACTIVITAT 1 M20 PACK 02 Documentació Estructural PACK

M20 Pack 02 Documentació estructural

Hem arribat a l’etapa més important i que definirà el tipus de propostes que presentarà cada membre de l’equip, aquesta etapa és la de documentació i investigació. En aquest cas hem decidit recollir informació de diferents fonts, per tal d’aconseguir un recull d’informació més complert.

Quan vam determinar els conceptes que voliem introduir en les nostres futures propostes de pack, ens vam documentar especialment en uns conceptes en concret que vam mencionar durant la pluja d’idees, la modulació i els compartiments o divisió del packaging. Durant aquesta investigació vam trobar una empresa de packaging que s’especialitza en aquest aspecte.

Modulos aplilables de cartón – cajasalmacen.com

També vam recorrir als recursos que ens proporcionaven els professors, com llibres sobre packaging, manuals d’ESKO que ens van servir per documentar-nos sobre possibles tancaments, etc. En els llibres sobre packaging que ens van proporcionar els professors, vam veure un disseny en concret de packaging que ens va servir com a inspiració a l’hora d’elaborar les nostres propostes.

Com ja hem mencionat en el contrabriefing anteriorment, hem investigat sobre empreses del mateix sector, disseny de packaging. Gràcies a això hem pogut veure com és la nostra competència, ja que aquest és un factor molt important per poder tenir éxit dins de qualsevol mercat en qualsevol sector. Ens hem donat compte que la majoría utilitza cartró gris contracolat en comptes de cartró corrugat, i elaboracions de packaging molt simples.

Durant aquesta investigació, ens vam trobar un article que parla sobre una empresa que està apostant pel cartró corrugat, ja que estàn invertint en palés de cartró corrugat que suporten fins a 4000 kg de càrrega en estàtic, al igual que els palés de fusta, això ens demostra la capacitat del material a suportar pesos i la seva versibilitat.

Article sobre palés de cartró corrugat.

Per trobar idees més generals vam crear un tauler col·laboratiu a la plataforma de Pinterest, on vam guardar informació sobre diferents dissenys de packaging on ens podiem trobar diferents tipos de packs amb diferents tipos d’orgnització i distribució dels elements.

Aquí teniu el tauler que vam realitzar a la plataforma de Pinterest:

Per acabar vam seleccionar les idees que ens podien servir per a les nostres propostes i ho vam guardar en un mur a la plataforma de Padlet, eina nova però amb la qual hem tingut una visió més clara de cap a on volem desenvolupar les nostres alternatives.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *