ACTIVITAT 1 M20 PACK 03 Camins Creatius Estructural PACK

M20 Pack 03 Camins Creatius Estructural

Un cop hem aconseguit obtenir la nostra proposta de marca definitiva, hem començat la següent etapa,  que tracta sobre la creació del packaging per al nostre producte, la mà robòtica. Aquesta està composada per 137 peces.

Aquesta informació és necesària com a pas previ a la creació d’un possible packaging, ja que ens permet començar a visualitzar a les nostres ments diferents propostes sobre la distribució d’aquestes peces.

A partir d’aqui, després de brainstormings, vam crear un mindmap amb tots els conceptes que volem introduïr i transmetre en el nostre pack:

Vam pensar en la modulació, tenir en compte que sigui ecologic, dinàmic, expositiu, interactiu… I més conceptes a tenir en compte per començar cadascú a crear la seva proposta:

#1 Irene

La alternativa que proposo es basa en l’organització per calaixos. Està format per cuatre fileres de calaixos, a les dues primeres fileres posarem caixes individuals amb les peces més petites que conformen el kit.

A la tarcera filera el qual es el calaix més gran, posarem la peça del braç i en l’última filera posarem la resta de peces, aquí trobem que els calaixos estan separats per una estructura que es podria realitzar amb cartró microcanal.

El tancament es realizarà amb unes pestanyes que s’enganxen entre si.

#2 Samar

Aquesta proposta es basa en l’estructura d’una caixa d’eines, d’aquesta forma fem sentir al consumidor dins del paper d’un mecànic.

L’estructura es divideix en quatre obertures;

Les dues primeres serien les parets més llargues les quals contindrien en el seu interior diferents compartiments, aquests guardarien les diferents peces de la mà. Aquesta part a l’hora d’estar oberta, es disposa en forma d’expositor per tal de facilitar al consumidor a l’hora d’agafar o guardar les peces.

Les altres dues parets que serien les petites, només es poden obrir si les dues primeres estan obertes, al obrirles, amb un mecanisme a partir d’un fendit elevaria el manual d’instruccións cap a l’exterior, que es trobaria a la base del pack. Convidant així al consumidor a començar a montar el KIT.

#3 Mario i Adrià

Aquesta proposta conjunta va sorgir a partir d’una idea del Pinterest, la qual ens va cridar l’atenció als dos.

A partir d’aquí, vam fer una petita pluja d’idees per modificar aquest pack bastant simple, però elegant, en un pack molt més complex i modular.

Vam pensar molts aspectes a desenvolupar en el pack, com els tancaments, afegir compartiments, la proporció, automatismes, un muntatge còmode, etc.

Moltes d’aquestes característiques, al principi ens van semblar massa difícils, però, encara això, vàrem seguir endavant intentant trobar la millor forma per desenvolupar-les.

El primer aspecte, va ser a la part superior, doncs al ser dues caixes de lo més simples, vam pensar a crear un espai al mig, perquè així una vegada tancat es formés un espai per poder col·locar la mà robòtica un cop ja muntada. Conseguint així, una segona utilitat del pack com a expositor. I a més utilitzar les dues parts separades per col·locar peces.

A la part d’abaix, la primera opció va ser fer una caixa gran amb doble fons, en el qual a dalt anirien diversos tipus de compartiments, i abaix, un calaix on podríem guardar encara més peces.

Però, aquesta última idea no ens va acabar de convençer, ja que volíem transmetre més complexitat, així que vam seguir discutint el què podríem incorporar.

Així doncs, vàrem decidir de canviar totalment la part inferior. Primer de tot, la part de davant, la vam dividir en dos calaixos, els quals es poden arrossegar a sota dels compartiments de la part superior, gràcies a un fendit.

Incorporant a més, un mecanisme que encara el tenim pendent per desenvolupar, que consisteix a introduir un automatisme en aquests dos calaixos, perquè s’obrin en el mateix moment que l’usuari els arrossegui al seu lloc.

A més, en la part de darrere, d’aquesta mateixa part inferior, vam decidir dividir la caixa per la meitat en sentit horitzontal, i creant una estructura que permetis, a través d’un fendit, col·locar la part superior davant l’inferior. I lògicament, creant compartiments en aquestes caixes per guardar peces.

A l’hora de col·locar les peces en els compartiments, vam pensar en una estructura en què tingués la mateixa mida de la peça a col·locar, d’aquesta forma la peça quedaria ben encaixada i resguardada. Aquesta estructura l’hem pensat per les peces que siguin més aviat grans.

Per a la presentació d’aquestes propostes vam elaborar un video que adjuntem a continuació:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *